Kto sme

Mirina Hochelová

Mirina Hochelová | OZ Amazonky

Zakladajúca členka OZ Amazonky sa narodila v Bratislave a tam aj vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Psychológia bola nielen jej profesiou, no aj celoživotnou vášňou. Pracovala ako odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK, zameriavala sa najmä na poradenstvo pre deti, …
Eva Bacigalová

Eva Bacigalová | OZ Amazonky

Vyštudovala síce Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského, no celý svoj profesionálny život sa pohybuje v médiách. Viac ako desať rokov pracovala vo Fun Radiu ako hudobná redaktorka, vyskúšala si prácu v týždenníku Markíza aj v knižnom vydavateľstve Evitapress. Je autorkou šiestich kníh, ako …
Markéta-Derdáková.jpg

Markéta Derdáková | OZ Amazonky

Narodila sa v Prahe, ale celé detstvo a mladosť prežila v Košiciach. Po ukončení štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva nastúpila na doktorandské štúdium na Parazitologický ústav SAV v Košiciach, kde sa začala venovať výskumu kliešťami prenášaných ochorení. Už počas štúdia sa stihla vydať, otehotnieť, porodiť syna …
Renáta Vrábelová

Renáta Vrábelová | OZ Amazonky

Rodáčka z Prievidze vyštudovala Materiálovo-technologickú fakultu, odbor materiálové inžinierstvo na STU v Trnave. Hneď po ukončení štúdia sa aj spolu s manželom usadila v Bratislave, po materskej si spravila akreditáciu na účtovníctvo a v odbore pracuje od roku 2000. Pracovala v súkromných firmách DIN-TECHNIK a Techniserv, v súčasnosti je ekonomickou …
Marta Chúpeková | OZ Amazonky

Marta Chúpeková | OZ Amazonky

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj od roku 1984 žije a pracuje ako právnička v súkromnej spoločnosti zameranej na pomoc zdravotne postihnutým občanom. Duktálny karcinóm prsníka jej diagnostikovali v roku 2010, ten jej pri operácii odstránili aj so štrnástimi lymfatickými uzlinami. Následne …
Michaela Krbaťová | OZ Amazonky

Michaela Krbaťová | OZ Amazonky

Narodila sa v Martine a dodnes v ňom žije aj so svojou rodinou, je vydatá a má dve dcéry Vanesku /19/ a Sabinku /16/. Štyri roky strávila na Obchodnej akadémii v Martine. Rakovinu jej diagnostikovali ako 37 ročnej a v priebehu šiestich mesiacov podstúpila tri operácie. Rýchla histológia …