Naši spolupracovníci

Lucia Alakšová | OZ Amazonky

Lucia Alakšová | OZ Amazonky

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr absolvovala špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamickej psychoterapii. Pracuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, spolupracuje s Ligou proti rakovine, dobrovoľníckym združením …
Silvia Schmidtmayerová | OZ Amazonky

Silvia Schmidtmayerová | OZ Amazonky

Pracuje ako psychológ v centre asistovanej reprodukcie Iscare Reprofit. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, štúdium ukončila v roku 1998. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru, ako dobrovoľník tiež pomáha pozostalým vyrovnávať sa so …
Martina Bešková | OZ Amazonky

Martina Bešková | OZ Amazonky

Akreditovaná terapeutka metódy Cesta a certifikovaný kouč. Alternatívnej medicíne sa profesionálne venuje od roku 2002, prešla mnohými kurzami a doškoľovaniami zameranými na zdravý životný štýl, stravovanie, pohyb, masáže či reflexnú terapiu, absolvovala aj základy tradičnej čínskej medicíny. Aktuálne sa venuje predovšetkým terapii Cesta, ktorá …