Takýto krásny materiál o našich Empatických pohľadniciach vyšiel v týždenníku Nový čas pre ženy. Vrátane rozhovoru s Evou Bacigalovou a so psychologičkou Laurou Janáčkovou.