Mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo sonografii prsníka. Pomáha odhaliť nádorové ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné. „Ak by ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť 300 slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne“, hovorí predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová. „Mamografické vyšetrenie nie je nebezpečné ani bolestivé a trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrániť život“, dodáva MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa OZ Ružová stužka. Vyšetrenie je potrebné vykonávať v akreditovaných mamografických pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európske únie (European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis). „Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť jedným z najkvalitnejších mamografických pracovísk na Slovensku“, hovorí primátor Juraj Říha.

„Máme jedno z najmodernejších mamografických pracovísk, ktoré je plne digitalizované, čo znamená pre ženy najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže ako aj kvalitatívny prínos vo forme vysokého rozlíšenia, čo umožňuje diagnostikovať malé ložiská a tým pádom zachytávať onkologické ochorenia prsníkov vo včasnej fáze. Ročne pracovisko navštívi viac ako 3500 – 4000 žien vo veku od 40 – 69 rokov. Vyšetrenie prebieha za štandardizovaných podmienok, ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma špeciálne zaškolenými rádiológmi. K dispozícii máme interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprácu rádiológa a gynekológa. Pri pozitívnych nálezoch naši lekári úzko spolupracujú s Onkologickými pracoviskami, v týchto prípadoch najmä s Onkologickým ústavom sv. Alžbety“, hovorí zástupca nemocnice  MUDr. Robert Vetrák, MPH, manažér pre zdravotnú činnosť. „Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľne spĺňa všetky potrebné normy mamografického pracoviska overeného auditom kvality, preto neexistujú žiadne opodstatnené obavy z mamografického vyšetrenia,“ dodáva MUDr. Kállayová.

Cena zdravia – aby zdravé ženy mohli ostať zdravými

OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vďaka putovnému podujatiu #Jasomužbola venovať prevereným pracoviskám Cenu zdravia, ktorej symbolom je soška Amazonky. Prvým z nich je práve Mamografické pracovisko v Malackách, ktorému bude ocenenie udelené  13. apríla 2018 v Nemocnici Malacky, za účasti pani Evy Bacigalovej – predsedníčky OZ Amazonky, MUDr. Aleny Kállayovej – správkyne OZ Ružová stužka ako aj primátora Malaciek JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD. a zástupcov lekárov Nemocnice Malacky. „Sošky pre projekt vytvorila umelkyňa Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka často prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky s chorobou bojujú,“ vysvetľuje predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová.