Postradiačný syndróm

Postradiačný syndróm

Organizmus reaguje na žiarenie celkovými a miestnymi reakciami. Akútne reakcie sa vyskytujú počas liečby žiarením alebo tesne po jej ukončení, kým neskoré s časovým odstupom viac ako šesť mesiacov, niekedy až desať prípadne, viac rokov.

Celkové reakcie sa označujú názvom postradiačný syndróm alebo choroba zo žiarenia, ktorá sa nesmie zamieňať s akútnou chorobou zo žiarenia spôsobenou ožiarením ľudí pri atómovom výbuchu alebo pri atómových haváriách, napr. pri haváriách atómových elektrární.

Príznaky postradiačného syndrómu môžu byť:

  • mierne (malátnosť, celková slabosť, ľahká únava, nespavosť, nechutenstvo)
  • ťažké (nevoľnosť, dráždenie na zvracanie, zvracanie).

Vznik a intenzita týchto príznakov závisí od spôsobu ožarovania a od celkového  stavu pacientky. Dôležitú úlohu pri vzniku postradiačného syndrómu hrá aj psychický stav chorej, ktorý spôsobuje prehnanú koncentráciu pacientky na vlastnú osobu a na svoje nádorové ochorenie.

Nežiadúce ťažkosti podmienené liečbou žiarením majú len dočasný charakter a po ukončení liečby sa postupne zmiernia. Napriek tomu je potrebné, aby pacientky v záujme dobrej tolerancie rádioterapie dodržiavali niektoré všeobecné odporúčania, podrobné informácie nájdu na stránkach Ligy proti rakovine.

Koža a sliznice

Pri každej externej rádioterapii, skôr než zasiahne žiarenie vlastný nádor, musí prejsť cez pokožku alebo sliznicu. Kožné a sliznicové reakcie vyvolávajú ťažkosti ako pálenie, svrbenie. Ožiarenie pôsobí i na mazové a potné žľazy. Buď znižuje ich účinnosť alebo ich čiastočne, príp. úplne zničí, čo má za následok dočasnú alebo trvalú suchosť pokožky.

Ožarovanú pokožku treba dôsledne chrániť pred slnečným žiarením alebo horským slnkom. Rôzne kozmetické prostriedky, ako sú krémy, dezodoranty, parfémy sa na ožarované oblasti nesmú používať.  Ožarovanú kožu možno mierne potierať iba masťami, ktoré odporučí lekár.

Po ťažších zápaloch môžu ostať trvalé zmeny v podobe zvýšenej pigmen- tácie (koža je hnedá) alebo depigmentácie (koža je bledá, bez pigmentu). Niekedy dôjde k atrofii, koža sa stane papierovo tenkou, suchou, šupinatou. Radiačné zápaly kože sú normálnymi, i keď pre pacientku nepríjemnými sprievodnými javmi liečby žiarením.

Vlasy

Ožiarenie vlasov určitou dávkou žiarenia, tzv. epilačnou dávkou, má za následok ich vypadávanie. Vlasy začínajú vypadávať o 2-3 týždne. Strata vlasov môže byť trvalá alebo dočasná. Obnovenie rastu vlasov začína o 2-3 mesiace po ukončení liečby žiarením. Nové vlasy sú často jemnejšie a odlišnej farby ako pôvodné.