slovnik

Slovník

Nádor – tumor, hrčka
Zhubný nádor – rakovina, karcinóm, malígny nádor
Benígny nádor – nezhubný nádor, nerakovinový nádor
Karcinóm (carcinoma) – rakovina, zhubný nádor, malígny nádor
Anamnéza – súbor údajov, ktoré sa získavajú z odpovedí pacienta na cielené otázky o chorobe, o zdravotnom stave pacienta a jeho rodinných príslušníkov
Biopsia – odobratie vzorky na mikroskopické vyšetrenie
Cytológia – skúmanie buniek odobratej vzorky tkaniva
Histológia – mikroskopické skúmanie odobratého tkaniva
Diagnóza – stanovenie ochorenia
Ekzém  – začervenanie kože, zhrubnutie kože, často so svrbením a mokvaním
Expresia – vytlačenie
Hrčka – tumor, nádor
Klinické vyšetrenie – zber údajov, vyšetrenie orgánov
Mamografia – natívna mamografia, röntgenologické vyšetrenie prsníkov zobrazujúce štruktúry prsníka
Metastáza – vznik nového ložiska rakoviny mimo základného ložiska rakoviny
Natívna mamografia – mamografia, vyšetrenie prsníkov pomocou rontgenového žiarenia
Nezhubný nádor – benígny nádor, nerakovinový nádor
Palpácia – vyšetrenie pomocou hmatu
Rakovina – karcinóm, zhubný nádor, malígny nádor
Sekrét – výtok
Tumor – nádor, hrčka
Ultrasonografia – vyšetrovacia metóda využívajúca odraz ultrazvukových vĺn
Adjuvantná terapia – doplnková, medikamentózna terapia, ktorá nasleduje po primárnej terapii
Axilárna disekcia – chirurgický zákrok,  pri ktorom sa odstraňujú lymfatické uzliny v oblasti pazuchy
Lumpektómia – odstránenie samotného tumoru
Kvadrantektómia – odstránenie časti prsníka