Príčiny vzniku karcinómu prsníka

Riziko vzniku karcinómu stúpa s vekom, pod 30 rokov je výskyt 0,8 percenta, medzi 30. a 40. rokom života ochorie 6 percent žien. Najčastejšie sa vyskytuje u žien po menopauze, napr. v USA, kde sa vedú štatistiky, je vrchol výskytu vo veku 64 rokov. Pri 10 až 20 percentách pacientok mal takéto ochorenie prvostupňový príbuzný, pri 50 percentách je anamnéza v rodine, v piatich percentách ide o dedičné ochorenie pri mutácii génu BRCA1 a čiastočne BRCA2, v malej miere CHEK2.
 

Príčiny vzniku rakoviny prsníka sú predmetom  intenzívneho vedeckého výskumu, ale mnohé nie sú ešte známe alebo je ich pôsobenie nejasné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.