Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr absolvovala špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

Pracuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, spolupracuje s Ligou proti rakovine, dobrovoľníckym združením Klub detskej nádeje a najnovšie aj s Občianskym združením Amazonky, niekoľko rokov vedie supervíznu skupinu dobrovoľníkov Klubu detskej nádeje. Venuje sa psychohygiene a prevencii syndrómu vyhorenia, stratégiám zvládania záťažových situácií, autogénnemu tréningu, relaxáciám a imagináciám.