Rodáčka z Prievidze vyštudovala Materiálovo-technologickú fakultu, odbor materiálové inžinierstvo na STU v Trnave. Hneď po ukončení štúdia sa aj spolu s manželom usadila v Bratislave, po materskej si spravila akreditáciu na účtovníctvo a v odbore pracuje od roku 2000.

Pracovala v súkromných firmách DIN-TECHNIK a Techniserv, v súčasnosti je ekonomickou riaditeľkou v spoločnosti Securiton Servis. Karcinóm prsníkov jej diagnostikovali ako 46 ročnej, v deň svojich narodenín v roku 2014 podstúpila mastektómiu jedného prsníka a operáciu druhého. Nasledovala chemoterapia a rádioterapia, v súčasnosti je ešte stále na hormonálnej liečbe.

Je rozvedená, žije s dvoma deťmi. V OZ Amazonky má na starosti financie.