Rozhovor s Miškou Krbaťovou v časopise Partnerstvo, ktorý vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa.