Ďalšia liečba


Po chirurgickom zákroku, rádioterapii alebo po chemoterapii niekedy užívajú pacientky ďalšie lieky, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa ochorenie nevráti a že sa neobjavia metastázy. Zabezpečovacia liečba po skončení chemoterapie má obrovský prínos. Približne u 50 % pacientok s rakovinou prsníka liečených zabezpečovacou hormonálnou liečbou dochádza do 5 rokov k návratu ochorenia buď vo forme novej rakoviny na druhom prsníku, opakovania nádoru na pôvodnej strane, či ako metastáza niekde v organizme. Najčastejšie však v období 18 až 24 mesiacov. Doteraz bola štandardom 5-ročná zabezpečovacia liečba tamoxifenom, ktorý jednoznačne znižuje riziko návratu ochorenia. V súčasnosti vďaka novým poznatkom sa pacientky liečia 2 až 5 rokov tamoxifenom a následne tzv. inhibítormi aromatáz, takže celková liečba trvá 7 rokov.

Inhibítory aromatáz sú lieky blokujúce produkciu ženských pohlavných hormonóv, čím sa znižuje potenciálna stimulácia rastu nádorových buniek. Ďalším významným liekom s účinnou látkou trastuzumab, ktorý funguje ako protilátka proti tzv. rastovému faktoru stimulujúcemu rast nádorovej bunky. Liečba týmto liekom trvá minimálne rok a znižuje riziko návratu ochorenia asi o 60 %. Danú liečbu by mala dostať každá pacientka, ak spĺňa kritériá, to znamená, že u nej zistili vysokú pozitivitu rastového faktora v nádorovej bunke.

U pokročilých karcinómov prsníka u postmenopauzálnych žien, môžu lekári podávať aj nový liek, ktorý sa doteraz úspešne využíval pri liečbe karcinómu obličiek. Jeho účinnou látkou je everolimus. Dôležitým aspektom antinádorového účinku everolimu je jeho potenciál pôsobiť na nádorové bunky priamo, utlmením ich rastu a nepriamo, ultmením rastu nových ciev.

Klinickej štúdie s tabletou s účinnou látkou everolimus sa zúčastnilo 724 žien po menopauze s metastatickým karcinómom prsníka s pozitívnymi hormonálnymi receptormi. Everolimus dostávali s ďalším liekom s účinnou látkou exemestan. Ženy, ktoré dostali oba lieky, everolimus a exemestan mali stredný stav prežitia bez progresie 7,4 mesiaca v porovnaní s 3,2 mesiaca pre tie, ktoré dostali placebo a exemestan.