Občianskeho združenia Amazonky prijaté na zasadnutí prípravného výboru dňa 20.11.2013 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.2.2016 Dodatku č. 2 zo dňa 23.5.2016 v úplnom znení

Stanovy OZ Amazonky – úplné znenie (PDF)