Nájdete ho na Legionárskej ulici č.4 v Trenčíne a ak si doň prídete požičať svadobné šaty alebo aj keď len náhodou pôjdete okolo, môžete ľubovoľnou sumou prispieť do stacionárnej pokladničky, ktorá sa v nej.

Verejnú zbierku povolil Okresný úrad v Trenčíne.

Ďakujeme všetkým, ktorí využijú aj tento spôsob na to, aby podporili aktivity OZ Amazonky. Našim členkám ponúkame rehabilitačné cvičenie pod dohľadom skúseného osobného trénera, profesionálnu psychologickú pomoc, sociálno-právne poradenstvo, lymfatické masáže a mnohé ďalšie služby.