ZP Union začína pozývať na skríning

Union ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku chce zvýšiť účasť svojich poistencov na preventívnych prehliadkach a spúšťa koordinovaný skríning. Aj ženy bude adresne pozývať na prehliadky s cieľom zachytiť vybrané onkologické ochorenia (vrátane karcinómu prsníka) vo včasnom štádiu.

O aké onkologické ochorenia a vyšetrenia ide?

Je to rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina prostaty.

 • rakovinu hrubého čreva a konečníka môže včas odhaliť test okultného krvácania v stolici, ktorý sa vykonáva   u všeobecného lekára každé 2 roky 
 • rakovinu krčka maternice včas odhalí cytologické skríningové vyšetrenie steru  z krčka maternice, ktoré realizuje gynekológ pri preventívnej gynekologickej prehliadke v zákonom stanovených intervaloch
 • rakovinu prsníka môže odhaliť vo včasnom štádiu skríningové mamografické vyšetrenie prsníka každé dva roky.
 • rakovinu prostaty je možné včas odhaliť vďaka vyšetreniu hladiny PSA,  ktoré urológ vykonáva  každé tri roky v rámci  preventívnej urologickej prehliadky

 Aktuálna situácia na Slovensku

Na Slovensku sa v súčasnosti realizuje len prevencia onkologických ochorení, organizovaný skríning  sa napriek niekoľkoročnej snahe zatiaľ zaviesť nepodarilo. Preto sa Union ako prvá zdravotná poisťovňa rozhodla spustiť pilotný koordinovaný skríningový program, založený na adresnom pozývaní.

 Rozdiel medzi prevenciou a skríningom 

Pri prevencii ide o nekoordinovaný proces, založený na náhodnej účasti poistencov na preventívnych prehliadkach. Skríning znamená možnosť záchytu ochorenia v rámci koordinovane riadeného programu, ktorý sa cielene  zameriava na určitú rizikovú skupinu.  Na skríning je vhodné také onkologické ochorenie, u ktorého je možnosť lepšej a efektívnejšej liečby pri jeho včasnej diagnostike, použitím vhodného a finančne prijateľného testu, resp. metódy vyšetrenia vo vybranej vzorke bezpríznakovej populácie. 

 Porovnanie so zahraničím

Viacerým krajinám  Európy ako napr. Fínsko, Nórsko, Dánsko,  Švédsko, Nemecko, Veľká Británia sa podarilo dosiahnuť cca 80 – 90% účasť na skríningu vďaka celoplošne organizovaným skríningovým programom. Skúsenosti z týchto krajín jednoznačne dokazujú, že táto forma skríningových programov, ich úhrada z verejného zdravotného poistenia a intenzívna informačná podpora smerom k cieľovej populácii, zvyšuje návštevnosť a umožňuje tieto závažné ochorenia zachytiť včas. Aj v Českej republike je už od roku 2014 realizovaný Systém podpory prevencie vybraných nádorových ochorení formou skríningových programov, vďaka čomu sa účasť občanov na skríningu  u našich susedov zvýšila.

 Adresné pozývanie

Poistencom vo veku od 45 rokov, ktorí v uplynulých 5 rokoch neboli na preventívnej prehliadke, zasiela Union ZP pozývací list, v ktorom je zdôraznený význam prevencie. Zároveň je každému poistencovi odporučené objednať sa na prevenciu u svojho všeobecného lekára alebo gynekológa, u ktorého je kapitovaný, prípadne na  lekára alebo zdravotnícke zariadenie so sídlom najbližšie k miestu trvalého bydliska aj s adresou ambulancie. V listoch bude pozvanie na:

 • preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi, ktorý vykoná test na okultné krvácanie v stolici
 • preventívnu prehliadku ku  gynekológovi, ktorý odoberie  ster z krčka maternice  na cytologické vyšetrenie
 • preventívnu prehliadku k urológovi, ktorý zabezpečí vyšetrenie PSA
 • mamografické vyšetrenie prsníkov vo vybranom kvalitnom mamografickom pracovisku, najbližšie k miestu trvalého bydliska poistenky

V prípade  potreby sa  môžu  poistenci obrátiť  na  Zákaznícke  centrum Union ZP (0850 003 333 v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 18:00 hod.), kde  im operátori poskytnú potrebné vysvetlenie a poradenstvo.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú o spustení programu adresného pozývania poistencov na prevenciu vybraných nádorových ochorení informovaní. 

 Význam koordinovaného skríningového programu

Pri kvalitnom skríningu býva zachytených viac ako 80 % včasných štádií rakoviny, úmrtnosť sa všeobecne znižuje o 30 – 60% v závislosti od jednotlivých typov nádorových ochorení. Za najúčinnejší model sa považuje práve koordinovaný skríningový program, založený na adresnom pozývaní. Náklady na liečbu včasného štádia rakoviny sú niekoľkonásobne nižšie ako pri liečbe štádia pokročilého. Skríning teda znamená zníženie nákladov na liečbu, ale hodnota vyššej kvality života, vďaka včasnému záchytu ochorenia, sa vyčísliť nedá.

Ďalšie aktivity Union ZP v oblasti prevencie rakoviny

 • ako prvá poisťovňa zaviedla Union ZP Preventívnu pripomienku – formou bezplatnej služby svojim poistencom pravidelne pripomíname (SMS alebo e-mailom), že je vhodné preventívnu prehliadku absolvovať
 • odmeňujeme poistencov vo veku od 45 rokov za dôsledné absolvovanie preventívnych prehliadok a všetkých vyšetrení, vďaka ktorým je možné vybrané onkologické ochorenia odhaliť vo včasnom štádiu
 • za vykonanie prevencie odmeňujeme aj lekárov – pri dosiahnutí stanoveného percenta účasti poistencov na prevencii im poskytujeme príplatok
 • prispievame na jediné očkovanie proti onkologickému ochoreniu – jeho cieľom je zabrániť HPV infekcii, ktorá môže byť príčinou vzniku rakoviny krčka maternice
 • pre včasné odhalenie vybraných onkologických ochorení uhrádzame svojim poistencom nad rámec zákona špeciálne vyšetrenia, vykonávané v rámci preventívnych prehliadok (test okultného krvácania v stolici už od 40 rokov, cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov, vyšetrenie hladiny PSA už od 40 rokov)

(produktová reklama)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.