Narodila sa v Trenčíne, kde aj navštevovala Strednú ekonomickú školu, odbor všeobecná ekonomika. Po ukončení štúdia pracovala vo Vojenskom opravárenskom podniku, v súčasnosti (2023) je zamestnaná vo firme Matky v práci, s. r. o.

Karcinóm prsníka jej diagnostikovali v roku 2016. Podstúpila chemoterapiu a následne mastektómiu jedného prsníka, absolvovala aj biologickú liečbu. Po ukončení liečby cítila potrebu pomáhať ženám s podobným osudom vo svojom okolí, preto sa rozhodla iniciovať založenie pobočky OZ Amazonky v Trenčíne. Členky občianskeho združenia sa pravidelne stretávajú v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde sa spoznávajú, odovzdávajú si cenné informácie a navzájom si pomáhajú. Je slobodná, má dospelého syna Ivana. Členkou predsedníctva OZ Amazonky je od roku 2019.