Je certifikovanou psychoterapeutkou v psychodynamickej psychoterapii. Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr absolvovala špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Od roku 2011 pracuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Okrem pacientov sa venuje psychohygiene zdravotníckych pracovníkov a prevencii syndrómu vyhorenia, stratégiám zvládania záťažových situácií, autogénnemu tréningu a relaxáciám.

Venuje sa dobrovoľníckemu združeniu Klub detskej nádeje, kde vedie niekoľko rokov supervíznu skupinu. Je spoluzakladateľkou OZ Smaragdy. V minulosti spolupracovala aj s Ligou proti rakovine.

S Občianskym združením Amazonky spolupracuje už niekoľko rokov. S klientkami pracuje individuálne a aj skupinovo.