Zakladajúca členka OZ Amazonky sa narodila v Bratislave a tam aj vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Psychológia bola nielen jej profesiou, no aj celoživotnou vášňou. Pracovala ako odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK, zameriavala sa najmä na poradenstvo pre deti, sociálnu psychológiu a venovala sa aj psychológii násilia so zameraním na domáce násilie. Okrem intenzívnej pedagogickej, lektorskej a publikačnej činnosti bola aj človekom praxe – od roku 1996 supervízorovala Linku detskej istoty SV Unicef, v roku 1998 sa stala zakladateľkou a vedúcou Krízového strediska na LDI, spolupracovala s Ligou pre duševné zdravie, s Agentúrou pre autistov a iné postihnutia, bola lektorkou Národného osvetového centra pre oblasť „rizikové deti a mládež“.

V roku 2009 Mirine diagnostikovali karcinóm prsníka, podstúpila mastektómiu a dlhotrvajúcu onkologickú liečbu a vyliečila sa. Choroba sa jej však neustále vracala. Na jeseň 2013 stála pri zrode Občianskeho združenia Amazonky pre pacientky s rakovinou prsníka a bola jeho prvou predsedníčkou. Boj s rakovinou prehrala v januári 2016.