Rodáčka z Prievidze vyštudovala Materiálovo-technologickú fakultu, odbor materiálové inžinierstvo na STU v Trnave. Hneď po ukončení štúdia sa aj spolu s manželom usadila v Bratislave, po materskej dovolenke si spravila akreditáciu na účtovníctvo a v odbore pracuje od roku 2000.

Pracovala v súkromných firmách ako ekonóm – účtovník. V súčasnosti vedie vlastnú firmu RVekon, s.r.o. na spracovanie podvojného účtovníctva, daňových priznaní a účtovného poradenstva. Karcinóm prsníka jej diagnostikovali ako 46 ročnej, v deň svojich narodenín v roku 2014 podstúpila mastektómiu jedného prsníka a operáciu druhého. Nasledovala chemoterapia a rádioterapia, v súčasnosti je ešte stále na hormonálnej liečbe. V roku 2019 postúpila rekonštrukciu prsníka.

Je rozvedená. V Občianskom združení Amazonky má na starosti účtovníctvo, financie a evidenciu členskej základne.