Naša sociálna poradkyňa pracuje ako mediátor od r. 2010. Predtým pôsobila v Lige proti rakovine a v Asociácii práv na ochranu pacientov. Kanceláriu má v Bratislave a Trnave, poradenstvo poskytuje osobne, mailom alebo telefonicky. V prípade zlého zdravotného stavu Amazonky vie prísť aj domov osobne a na základe plnomocenstva vybaviť potrebné náležitosti na úrade.