V tomto roku budú behy dva

Beh pre zdravé prsia nezastavila ani pandemická prestávka a ostatné dva roky sa bežalo virtuálne, minulý rok prezenčne aj online. Organizátorky sa rozhodli tento model zachovať, aby umožnili štartovať väčšiemu počtu ľudí. Piaty ročník preto bude prebiehať v dvoch formách:

  • 5 km verzia na jazere Veľký Draždiak, 29. mája 2022
  • virtuálna verzia pre všetkých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť bratislavského behu – je možné beh absolvovať na ľubovoľnej  trase, v termíne od 29. mája do 5. júna

Podujatie sa koná pod záštitou Národného onkologického inštitútu a Ministerstva zdravotníctva SR.

Účasť každého, kto chce myšlienku podporiť a prispieť tým k lepšej informovanosti o ochorení a prevencii, je vítaná. „Tešíme sa, že si podujatie našlo prívržencov a chceme sa všetkým poďakovať. Pomáhate nám zlepšovať prevenciu a zachraňovať ľudské životy, ale aj prekonávať strach z onkologického ochorenia,“ pozýva na podujatie Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky a jedna z iniciátoriek podujatia.

Partneri Behu vidia problém v nedostatočnej informovanosti spoločnosti o možnostiach včasnej diagnostiky a tým veľmi dobrej liečiteľnosti onkologických ochorení. Strach z nepoznaného, ale aj z diagnostiky ochorenia núti ženy vynechávať prehliadky. „Rakovina často býva problémom vtedy, keď sa nepodchytí hneď na začiatku. Vo väčšine prípadov je pri skorom záchyte vyliečiteľná. Veľmi by sme preto chceli dostať do povedomia význam mamografického skríningového vyšetrenia a odstrániť mýty, ktoré ho sprevádzajú v očiach verejnosti,“ hovorí MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu, strešnej organizácie Národného onkologického programu a onkologických skríningov.
Zdravý životný štýl, pohyb a vhodné stravovanie je súčasťou pozitívneho vzťahu k sebe. „Ženy by sme aj touto aktivitou chceli povzbudiť, aby si k svojmu zdraviu vytvorili vzťah, vážili si ho a udržiavali, napríklad aj pravidelným samovyšetrovaním a dôsledným dodržiavaním termínov prehliadok u lekára. Ak sa rakoviny obávate, navštívte lekára, iba on ju môže vyliečiť,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky. Práve dobrovoľníčky z Ružovej stužky budú na podujatí učiť záujemkyne, ako si správne v domácom prostredí vyšetriť prsníky. Nezabúdajme však, že rakovina  prsníka sa týka aj mužov, nielen ako partnerov ale aj ako zriedkavých pacientov.

 Prečo to robíme?

Ročne je na Slovensku diagnostikovaných približne 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka a umrie okolo 900 – približne každá štvrtá žena. Väčšina z nich mohla žiť dlhšie, pokiaľ by sa do ambulancie onkológa dostali v počiatočnom štádiu ochorenia. Prišli však neskoro. Práve tomu má zabrániť lepšia osveta o ochorení a možnostiach liečby, no najmä o potrebe včasnej diagnostiky ochorenia, ktorá môže zachraňovať ľudské životy. „Sme radi, že už päť rokov podporujeme dobrú vec, ktorá má význam. Chceme verejnosť informovať o tom, že rakovina prsníka nie je strašiak, ktorého sa treba obávať a nerozprávať o ňom. Naopak, pri dobrej informovanosti vieme zachraňovať životy. Preto spájame šport s osvetou v oblasti dôležitosti prevencie. Uvítame aj nebežcov, alebo nás príďte pozrieť len tak. Čaká nás príjemný deň s akciami pre celú rodinu.“ povedali organizátorky behu Natália Feketeová a Zuzana Dömény.

Nemáme potrebu zastúpiť štát/systém v oblastiach, kde nekoná. Namiesto mnohých výhovoriek „ako sa to nedá“, pracujeme na tom, aby sme našli spôsob „ako sa to dá“. Prekážky neznamenajú koniec. Je toľko možností, len ich treba hľadať,“ vyznáva Jana Hižnayová z OZ Onkomamky.