OZ Amazonky

Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO: 42 357 365
e-mail: rok.amazonky@gmail.com
FB: OZ Amazonky
Mobil: 0949 429 522 Dominika Kormanová

OZ Amazonky Trenčín

e-mail: lubomira.adamciova@gmail.com
mobil: 0902 697 742

Taktiež môžete využiť náš kontaktný formulár.