Rakovina prsníka

Všetko o mamografii (mýty a fakty)

Aj členky nášho občianskeho združenia sa pravidelne stretávajú s názorom mnohých žien, že mamografické vyšetrenie je nebezpečné, ba dokonca, že samo vyvoláva rakovinu. Tým tiež zdôvodňujú, prečo na preventívne vyšetrenia nechodievajú. Zozbierali sme pre vás všetky fakty (a aj mýty) o mamografe …
Vyšetrite si prsníky

Vyšetrite si prsníky

Prsník sa počas života vyvíja a mení. V detstve nie je v podstate žiadny rozdiel medzi mužským a ženským prsníkom, dievčenské prsníky sa začínajú formovať až v puberte. Konkrétne prejavy sú: zväčšenie pŕs, vplyvom estrogénu sa zväčšuje bradavka a prsný dvorec. S množstvom ukladajúceho sa tuku rastie prsník a vyvíja …
Príčiny vzniku karcinómu prsníka

Príčiny vzniku karcinómu prsníka

Riziko vzniku karcinómu stúpa s vekom, pod 30 rokov je výskyt 0,8 percenta, medzi 30. a 40. rokom života ochorie 6 percent žien. Najčastejšie sa vyskytuje u žien po menopauze, napr. v USA, kde sa vedú štatistiky, je vrchol výskytu vo veku 64 rokov. Pri 10 až 20 percentách …
Faktory zvyšujúce riziko vzniku karcinómu

Faktory zvyšujúce riziko vzniku karcinómu

Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku karcinómu môžeme rozdeliť na 2 veľké skupiny: genetické a negenetické. Genetické rizikové faktory Asi u štvrtiny žien s karcinómom prsníka sa pozoruje zvýšený  rodinný výskyt tohto ochorenia. Rizikový pre vznik rakoviny prsníka sú aj iné  karcinómy, anpr. Vaječníkov, hrubého čreva …
Čo je rakovina?

Čo je rakovina?

Vznik rakoviny priamo súvisí s najmenšími stavebnými časťami nášho tela – bunkami. V našom organizme je ich zhruba 60 až 100 miliárd, ustavične sa obmieňajú a dochádza k ich deleniu. Tento proces prebieha bez komplikácií, no pri takom množstve je zrejmé, že niekedy dôjde aj ku …
Príznaky a prejavy rakoviny prsníka

Príznaky a prejavy rakoviny prsníka

Mnohé nádory prsníkov sa rozvinú bez akýchkoľvek symptómov. Niektoré tumory možno vidieť na mamografe ešte predtým, kým sa prejavia nejaké symptómy. Vo väčšine prípadov je však najčastejším prejavom  nebolestivá hrčka, ktorú si zvyčajne pacientka sama nahmatá alebo ju zistí lekár pri vyšetrovaní. …