Klinické skúšania

Národný onkologický inštitútt (NOI) na svojej stranke okrem iného poskytuje informácie a linky o klinických skúšaniach nových liečiv, prípadne kombinácií liečiv pre onkologické ochorenia zahŕňajúch aj karcinóm prsníka. V linku nižšie nájdete aktuálne informácie o klinických štúdiách, ktoré prebiehajú na Slovensku a robia aj nábor nových pacientov.

Čo sa týka našej diagnózy, sú to väčšinou štúdie pre nové liečivá a kombinácie liekov pre liečbu metastatického karcinómu prsníka. Nekedy však bývajú otvorené aj štúdie pre skúšanie liečiv v adjuvantnej zaisťovacej liečbe. Podmienky účasti v štúdii sú presne vyšpecifikované a o tom či sú alebo nie sú pre Vás vhodné, Vám poradí Váš onkológ. Pacientky zaradené do takýchto štúdií sú častejšie kontrolované ako pri štandartnej liečbe, čo môže byť výhoda, ale aj nutnosť chodiť do zdravotníckeho zariadenia častejsie (krv, CT, EkG a prípadne dalšie vyšetrenia).

Štúdie môžu byť v rôznych fázach od I do IV.

  • Fáza skúšania I., je na začiatku skúšania lieku na pacientoch a tu sa v podstate zisťuje maximálne tolerovateľná dávka nového liečiva, alebo kombinácie liečiv. Robí sa nábor malého počtu pacientov a väčšinou sa tam zaraďujú pacienti, ktorí už vyčerpali iné možnosti liečby.
  • Fáza II. zisťuje účinnosť a vedľajsie účinky liečiva, alebo kombinácie liečiv.
  • Faza III zisťuje  účinnosť  nového liečiva, alebo kombinácie oproti kontrolnej skupine, ktorá dostáva štandardné liečivo. Pacienti zaradení do experimentalnej skupiny dostavaju nový skúsaný liek a v kontrolnej dostanu  štandardný liek, ktorý by dostali bežne. O tom v ktorej skupine sú, nebudú vedieť a nevie to ani ich lekár.
  • Štúdie IV fázy sa robia po registracii lieku, keď sa zisťuje dlhodobý efekt liečby a dlhodobé vedľajšie účinky.

A prečo sa do štúdií hlásiť?

Môžte dostať práve novší, lepší liek a pomožete tak vede, pripadne aj veda pomôže Vám a k novému lieku sa dostanete zadarmo. Liečbu dostanete vždy, pretože ak by ste sa dostali do kontrolnej skupiny, dostanete liečbu, ktorú by ste dostali aj bez zaradenia sa do štúdie.
O tom, či su pre Vás niektoré štúdie vhodné, prosím komunikujte so svojim onkológom, prípadne kontaktujte NOI a následne Vášho onkológa, lebo len ten to vie najlepšie zvážiť. Ošetrujúci onkológ Vás taktiež doporúči prostredníctvom registra klinických skúšaní na konkrétne pracovisko, kde klinické skúšanie prebieha.

text pripravila: MVDr. Marketa Derdakova, PhD.

Otvorené klinické štúdie
https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania

Video:
https://www.facebook.com/reel/1282216662420377