Budú spolu hľadať ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka alebo sa na toto ochorenie liečia, a súčasne svojou prácou, umeleckou tvorbou či dobrovoľníckou iniciatívou inšpirujú k humanite.

Ocenenie Umenie a humanita (Art And Humanity Award) odovzdáme víťazke 15. októbra 2022 v rámci medzinárodného dňa pre zdravé prsia (Breast Health Day). O tom, kto túto cenu získa, rozhodne porota zložená zo zástupcov pacientskych organizácií.

Ak poznáte umelkyne, ktoré by podľa vás boli ideálnymi adeptkami na ocenenie Umenie a humanita, pošite nám, prosím, tipy na mail

akallayova@gmail.com

alebo

ebacigalova@gmail.com

Viac informácií zverejníme už čoskoro.