S veľkou hrdosťou vám (zatiaľ v elektronickej forme) prinášame prehľadnú a pacientsky priateľskú brožúru, ktorá čitateľa zasvätí do problematiky života s pokročilou rakovinou prsníka. Nie vždy liečba zaberie hneď na prvýkrát, respektíve sa onkologické ochorenie po mesiacoch alebo aj mnohých rokoch môže znova vrátiť. Pacientky čaká ďalšie kolo liečenia (chemoterapie, imunoterapie, ožarovania) a nemusí byť jediné. Aj s pokročilou rakovinou sa však dá kvalitne žiť.

Tejto téme sa dlhodobo venujú predovšetkým v zahraničí, naša brožúra je prekladom nemeckého textu s úpravou pre slovenské reálie.

Naša vďaka za pomoc tak patrí predovšetkým Claudii Altmann – Pospischek, autorke pôvodného nápadu pre rakúske pacientky a Stanislave Bošiakovej z OZ Amazonky za ideu priniesť takúto brožúrku aj pre pacientky na Slovensku a jeho realizáciu. Ďalej Eve Kempnej za preklad z nemčiny, Markéte Derdákovej z OZ Amazonky za revíziu textu, Márii Andrášiovej, skúsenej onkopsychologičke, ktorá text takisto korigovala, ako aj MUDr. Alene Kállayovej z Ružovej stužky, n.f. ako zástupcu celoeurópskej organizácie Europa Donna, ktorá financovala grafiku a tlač. Tým všetkým veľmi záleží na tom, aby slovenskí onkologickí pacienti mali korektné a pravdivé informácie a aby bol ich život aj s ťažkým ochorením čo najlepší.

Brožúra bude mať čoskoro aj klasickú papierovú podobu a objaví sa v čakárňach a ambulanciách onkológov na onkologických ústavoch či v nemocniciach.

Metastatická rakovina prsníka