Zdravotníctvo v novej kríze

Zástupcovia onkologických pacientov na nevyhnutné zmeny v onkológii upozorňujú kompetentných zákonodarcov naprieč politickým spektrom už od roku 2018, kedy štyri pacientske organizácie odovzdali ministerstvu zdravotníctva 15 požiadaviek na zlepšenie stavu onkológie na Slovensku. „Ani po piatich rokoch sa však väčšina z nich nepretavila do praxe, a každodenná realita onkologických pacientov na Slovensku zostáva naďalej veľmi vážna. Pandémia ani nespokojnosť zdravotníkov však už ďalej nemôžu byť zámienkou na ignorovanie potrieb desiatok tisícov pacientov,“ hodnotí situáciu Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

Rakovinu na Slovensku len v roku 2020 diagnostikovali takmer 30 000 pacientom. Najrozšírenejšími onkologickými ochoreniami u nás zostávajú rakovina hrubého čreva, prsníka a prostaty.

Investičný dlh a nedostatky vo vzdelávaní zdravotníkov a verejnosti znásobila pandémia, ústiaca do odkladania zdravotnej starostlivosti. Dnes túto krízu dopĺňa vyostrená situácia, v ktorej vyše 2000 lekárov podalo výpovede, aby upozornili na to, že v súčasných podmienkach už nie je možné poskytovať bezpečnú a modernú starostlivosť. Zdravotnícky sektor sa búri proti predloženému štátnemu rozpočtu, ktorý podľa nich nezohľadňuje potreby zdravotníctva, vrátane onkológie. „To všetko v realite znamená, že pacienti s rakovinou sa nedostanú vôbec alebo včas k diagnostike a liečbe a ich životy zostanú v ďalšom ohrození. Zdravie našich obyvateľov nikdy nebolo skutočnou, ale len falošnou prioritou tých, ktorí majú moc,“ hovorí Miroslava Fövényes z OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko.

Memorandom vyzývajú k akcii

Aktuálny stav onkologickej starostlivosti i odporúčania pre jej budúcnosť zhrnuli pacientske organizácie v spoločnom memorande, ktoré dnes odovzdali do rúk zástupcom ministerstva zdravotníctva. „Obávame sa, že štát ako taký rezignoval na právo onkologických pacientov mať liečbu a starostlivosť v súlade s dobou, so zvyškom Európy či Chartou práv pacienta. Nestačí nám pochopene rezortu zdravotníctva, už konečne musia spojiť sily všetky relevantné rezorty, aby sme dokázali stihnúť ten vlak pokroku, ktorý dokáže ochraňovať životy aj pred zabijakom, akým je u nás rakovina,“ uviedla Jana Pifflová Španková z NIE RAKOVINE.

Súčasťou požiadaviek pacientov sú konkrétne kroky k zlepšeniu manažmentu pacienta, skríningov a prevencie, liečby či paliatívnej a hospicovej starostlivosti na Slovensku.

Formálne podmienky sa pomaly zlepšujú, prax zatiaľ zaostáva

Hoci niektoré oblasti sa od minulého roka formálne posunuli vpred, v praxi riešenia často chýbajú. „Množstvo onkologických pacientov sa stále nedokáže dostať k modernej liečbe, naráža na nedostatok kapacít v nemocniciach a ambulanciách či chýbajúcu paliatívnu starostlivosť,“ upozorňuje Eva Kováčová. V lete 2022 bola prijatá novela zákona 363/2011 o úhrade liekov, ktorá by mala zabezpečiť automatickú úhradu moderných liekov pre onkologických pacientov, bez nutnosti zložitého a neistého schvaľovania liečby na tzv. „výnimky“. Hoci je zmena zákona významným krokom vpred, pacienti čakajú na reálne dopady legislatívy v praxi. „Veríme, že sa to v nasledujúcom období bude zlepšovať a do zoznamu schválených kategorizovaných liekov pribudnú nové inovatívne lieky. Zároveň však apelujeme na alokovanie dostatočných finančných zdrojov, ktoré pokryjú investíciu do moderných liekov, na rýchle zavedenie zmien v celom systéme manažmentu pacientov a dôležité je aj spraviť všetko preto, aby sa zvýšila účasť na preventívnych vyšetreniach a skríningoch,“ uvádza Dominika Kormanová z OZ Amazonky.

V oblasti osvety o prevencii rakoviny, ktorú v mnohých prípadoch zabezpečujú práve pacientske organizácie, zástupcovia pacientov tiež volajú po udržateľných riešeniach. „Tento rok sme spustili pilotný projekt edukácie o prevencii rakoviny na stredných školách, ktorý sa stretol s mimoriadne dobrým prijatím tak u študentov, ako aj u pedagógov. Vieme, že podobné programy majú veľký zmysel, máme dokonca aj dáta, ktoré to podporujú, no zavedenie podobnej výučby do riadneho vyučovacieho procesu je zatiaľ v nedohľadne,“ uvádzajú zástupcovia organizácií Liga proti rakovine a NIE RAKOVINE.

Všetky požiadavky pacientov nájdete na: www.onkologickakonferencia.sk