Prihláška do OZ Amazonky

Týmto sa dobrovoľne prihlasujem do občianskeho združenia Amazonky. Vyhlasujem, že som bola oboznámená so stanovami občianskeho združenia Amazonky a súhlasím s nimi. Som si vedomá, že z občianskeho zduženia Amazonky môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. Zápisné vo výške 10,- € uhradím na účet OZ Amazonky SK46 0200 0000 0032 2778 2856.

Zároveň týmto udeľujem občianskemu združeniu Amazonky súhlas, v súlade so zákonom č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním nasledovných osobných údajov, ktoré budú použité len v súlade s cieľmi občianskeho združenia Amazonky a na základe mojej žiadosti budú zlikvidované.