S ohľadom na komplexnosť problematiky je potrebné aby boli rozhodnutia individualizované, preto odporúčame onkologickým pacientom aby si postup ďalšej liečby alebo sledovania po liečbe dohodli so svojím ošetrujúcim onkológom.

Pacienti, u ktorých je novodiagnostikované onkologické ochorenie v čase súčasnej pandémie, sú naďalej vyšetrovaní v nezmenenom režime a ich sledovanie či liečebný plán je individuálne prispôsobený aktuálnej situácii.

Keďže onkologickí pacienti, hlavne tí, ktorí majú aktívne ochorenie alebo sú v aktívnej onkologickej liečbe, majú všeobecne slabší imunitný systém, sú vo vyššom riziku, aj keď sú v mladom veku. O to je ich ochrana významnejšia, čo je potrebné aby si uvedomili aj tí, ktorí sú s nimi v kontakte. Aj pre onkologických pacientov a ich okolie platia všeobecné zásady ochrany pred prenosom infekcie, ako je nosenie rúšok, umývanie a dezinfekcia rúk a izolácia od potenciálnych nosičov infekcie.

Všeobecné informácie je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) a Národného onkologického inštitútu.  Odporúčame tiež sledovať webovú stránku Ministerstva zdravotníctva  a Úradu verejného zdravotníctva

Nie je zriedkavé, že onkologickí pacienti, hlavne tí, ktorí majú aktívne onkologické ochorenie alebo sú na aktívnej onkologickej liečbe, majú horúčkové ochorenie spojené s postihnutím horných dýchacích ciest. V súčasnej situácii je potrebné v rámci diferenciálnej diagnostiky u každého s typickými prejavmi myslieť na potenciálne ochorenie COVID-19.

Platia tu všeobecné zásady, že by mal byť vyšetrený pacient a pri potvrdení infekcie aj všetky jeho kontakty, a ďalej postupovať podľa štandardných odporúčaných postupov.  

Pacienti, ktorí majú prejavy infekcie a sú na aktívnej onkologickej liečbe, alebo majú aktívne onkologické ochorenie by mali v prvom kroku, ak je to možné, kontaktovať svojho ošetrujúceho onkológa.

Pacienti, ktorí nemajú aktívne onkologické ochorenie, alebo nie sú aktívne liečení, by mali v prípade akútnej infekcie v prvom kroku kontaktovať svojho všeobecného lekára.

ODPORÚČANIA ONKOLOGICKÝM PACIENTOM POČAS PANDÉMIE COVID-19

1. Rutinné kontroly pacientov po liečbe a pacienti na dlhodobej hormonálnej liečbe:

  • Telefonicky sa preobjednať
  • Využívať e-recepty
  • Nevstupovať na onkologické oddelenia/ambulancie s príznakmi infekcie
  • Sledovať aktuálnu situáciu na stránkach svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj Úradu verejného zdravia, Ministerstva zdravotníctva a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

 To znamená, že sa odkladajú kontrolné návštevy po skončení liečby. Akékoľvek otázky, zdravotné problémy, potreby napísania receptu odporúčame konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, vyhnúť sa neohlásenej návšteve ambulancie, cestovaniu.

 Zároveň odporúčame dodržiavať všetky vyhlásené opatrenia a postupy, ako sú v médiách  dostatočne jasne a zrozumiteľne komunikované.

2. Pacienti na aktívnej protinádorovej liečbe:

  • Chrániť seba aj okolie častou hygienou rúk
  • Dodržiavať zásady hygieny pri kašľaní, čistení nosa a pod.
  • Vyhýbať sa návštevám chorých ľudí
  • Sledovať aktuálnu situáciu na stránkach svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj Úradu verejného zdravia,  Ministerstva zdravotníctva a Svetovej zdravotníckej organizácie.

Pacientom v aktívnej protinádorovej liečbe, odporúčame tak ako vyššie – akékoľvek otázky, zdravotné problémy, napísanie receptu konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, vyhnúť sa neohlásenej návšteve ambulancie, cestovaniu.

A navyše, odporúčame pred plánovanou liečbou (ambulantnou alebo hospitalizačnou) kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ambulanciu alebo oddelenie a uistiť sa, že termín platí, že sú k dispozícii lieky a že môžu prísť.

 3. Pacienti, ktorí majú komplikácie po protinádorovej liečbe

  1. Teploty, kašeľ, dýchavicu, slabosť, bolesti kostí, kĺbov – nedajú sa odlíšiť od príznakov infekcie koronavírusom, tu sa musia zamyslieť nad akoukoľvek možnosťou styku buď s človekom, ktorý má potvrdenú infekciu, alebo s niekým, kto bol kdekoľvek v zahraničí za obdobie posledných 2 – 3 týždňov,
  2. akékoľvek iné ťažkosti po liečbe.

Platí samozrejme odporúčanie kontaktovať ošetrujúceho onkológa telefonicky alebo mailom, od neho dostanú usmernenia. Dôležité je presne ho informovať, nezabudnúť na presný popis klinických príznakov, nič nezabudnúť a nezamlčať kontakty s ľuďmi s cestovateľskou anamnézou.  Ak pacient určite vylučuje možnosť kontaktu, onkológ s najväčšou pravdepodobnosťou odporučí kontrolu na onkologickom pracovisku (týka sa predovšetkým pracovísk s posteľovým oddelením).

Ak sa nedá vylúčiť kontakt, resp. možnosť infekcie koronavírusom, odporúčame postupovať tak, akoby bol pacient rizikový a je teda potrebný ober na vylúčenie infekcie koronavírusom. Všetko je však potrebné riešiť po predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej konzultácii, v žiadnom prípade neodporúčame bez predchádzajúcej konzultácie ísť do ambulancie, na urgentný príjem či do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia.

Ak ide o akútny stav, kontaktovať rýchlu zdravotnícku pomoc!