„Rakovina síce stále patrí k najzávažnejším chorobám, avšak už dávno neplatí, že sa musí zákonite skončiť fatálne. Diagnostika aj liečba v tejto oblasti pokročili do takej miery, že mnohé nádorové ochorenia možno zachytiť včas, a tak aj včas začať s liečbou. A práve včasné odhalenie choroby a čo najskoršia liečba významne zlepšujú prognózu a úroveň života pacienta.
Hoci sú kostné metastázy závažnou komplikáciou pri nádorových ochoreniach v pokročilejšom štádiu, neznamená to, že pacient nemá nádej. Rovnako ako primárne nádorové ochorenie, aj kostné metastázy je možné liečiť. Táto liečba prebieha na viacerých
úrovniach a jej cieľom je spomaliť postup ochorenia, znížiť výskyt komplikácií a zlepšiť kvalitu života pacienta. Táto brožúra prináša základné informácie o kostných metastázach.
Dozviete sa v nej nielen to, ako vznikajú, aké ťažkosti sa s nimi spájajú, či ako sa diagnostikujú, ale aj to, ako ich možno liečiť a aké opatrenia a zmeny v životospráve treba urobiť, aby ste sa aj napriek svojmu ochoreniu mohli čo najviac tešiť zo života.“

Mgr. Miriam Bartošová, šéfredaktorka Medmedia, s. r. o. a Akadémie pacienta

Brožúru Život s kostnými metastázami si otvoríte po kliknutí na tento súbor:

Kostné metastázy