Aký bude Beh 2024?
Charitatívny Beh pre zdravé prsia je pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie, rekreačných aj skúsených bežcov, rodičov s deťmi, seniorov či ľudí so zdravotným znevýhodnením, vítané sú mamičky s kočíkmi i handbikeri. Každý si môže zvoliť trať podľa náročnosti a prebehnúť alebo prekráčať ju vo vlastnom tempe.

Športové kategórie Behu pre zdravé prsia 2024:
5 000 m beh
3 000 m nordic walking
500 m chôdza (ZŤP)
detský beh

Návštevníci si budú môcť zabehnúť v organizovaných skupinkách o 9:15 a 10:15 hod. alebo individuálne od 9:00 do 13:30 hod, štartuje sa v priestoroch Amfiteátra. Vlaňajšieho Behu pre zdravé prsia sa zúčastnilo vyše 330 športovcov, v tomto ročníku sa očakáva minimálne 400 účastníkov.

Hlavným programom budú už tradične osvetové stanovištia pacientskych organizácií Amazonky a Ružová stužka s bezplatným odborným poradenstvom a konzultáciou s lekárom, odporúčaniami k správnej životospráve a prevencii, edukačnými materiálmi a dôležitými kontaktmi na mamografické pracoviská. Každý bude mať príležitosť naučiť sa samovyšetreniu prsníka, naučiť sa nahmatať hrčku na prsníkovom fantóme, stretnúť a porozprávať sa s onkologickými pacientkami. Stánky zdravotných poisťovní ponúknu preventívne merania krvného tlaku, hladiny kyslíka v krvi, multifrekvenčné meranie zloženia tela či výživové poradenstvo.
Podujatie sa koná pod záštitou Národného onkologického inštitútu a Ministerstva zdravotníctva SR. Záštitu prevzali aj primátor Bratislavy a župan Bratislavského samosprávneho kraja. Osvetové podujatie organizujú občianske združenie Amazonky, Ružová stužka, n.f. Beh pre zdravé prsia je tiež súčasťou celoeurópskej akcie prevencie karcinómu prsníka Europa Donna – Breast Health Day 2024.

Zdravé prsia vďaka prevencii
Pre organizátorky je to jedno z dlhoročných podujatí, ktorého cieľom je primäť ženy na Slovensku k starostlivosti o svoje zdravie a nezanedbávaniu prevencie. „V našom združení pribúda čoraz viac mladých žien, dôležitá je preto každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o význame prevencie v boji s rakovinou prsníka. Bývalé pacientky nám vlastnými príbehmi demonštrujú, aký dôležitý je skorý záchyt ochorenia a správna liečba. Pri splnení týchto dvoch predpokladov je veľmi veľká šanca na prežitie dlhého plnohodnotného kvalitného života i s takým ochorením, akým karcinóm prsníka je,“ hovorí Dominika Kormanová, predsedníčka OZ Amazonky.
Najúčinnejšou prevenciou tohto onkologického ochorenia stále zostáva domáce samovyšetrenie a pravidelný mamografický skríning. Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 360 000 žien. V roku 2023 absolvovalo na preverených skríningových mamografických pracoviskách skríningovú mamografiu viac ako 56 000 žien. Skríning rakoviny prsníka je súčasťou OnkoKontroly, ktorá sa snaží za podpory ministerstva zdravotníctva vysvetliť a spopularizovať význam skríningových vyšetrení.

Prečo sa zapojiť?
„Ženy by sa nemali báť mamografie pod dohľadom lekára a za využitia tej najmodernejšej techniky. Mali by mať obavy z nedôsledného sledovania vlastného zdravia. Každá žena si musí uvedomiť, že zdravie začína v jej vlastných rukách. Z lásky k sebe by sa mala stavať k prevencii zodpovedne a pravidelne absolvovať samovyšetrenie aj skríningové mamografické vyšetrenie. Dokáže si tým zachrániť život,“ apeluje na všetky ženy Alena Kállayová, správkyňa Ružovej stužky.
Podporou projektu pomáhate šíriť povedomie o význame prevencie pre zdravie prsníkov. Výťažok z podujatia (po odpočítaní servisných poplatkov) bude venovaný overeným organizáciám dlhodobo podporujúcim pacientky a vyliečené pacientky s rakovinou prsníka: OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f.

Viac informácií k Behu pre zdravé prsia na projektovej webstránke www.behprezdraveprsia.com.

Ďalšie užitočné webstránky:
www.ruzovastuzka.sk
www.ozamazonky.sk
www.onkokontrola.sk
www.noisk.sk
www.mamograf.sk

Kontakt pre médiá: Katarína Gudiaková, gudiakova@snowball.sk, tel: 0903 605 329