Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ružovou stužkou n.f., Europa Donna Slovakia, OZ Amazonky, Národným onkologickým inštitútom a mestom Trnava spoločne zorganizovali vzdelávacie podujatie, ktoré sa konalo 19. októbra. Cieľom podujatia bolo upozorniť na potrebu zdravého životného štýlu a zodpovedného dodržiavania pravidelných prehliadok u lekára v rámci prevencie rakoviny prsníka. „Rakovine prsníka ročne na Slovensku podľahne 900 žien. Tomuto ochoreniu musíme predchádzať nielen prostredníctvom zdravého životného štýlu, ale aj pravidelným samovyšetrovaním a prehliadkami u lekára. Najúčinnejšie dokáže ochorenie odhaliť mamografia, a to v štádiu, kedy je ešte liečiteľné a môžeme tak zabrániť zbytočnému úmrtiu. Nie je dôvod sa takéhoto vyšetrenia obávať. Je potrebné dôverovať lekárom,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, správkyňa Ružovej stužky n.f. a Europa Donna Slovakia.

Mamografia v Trnave

V roku 2021 malo v Trnavskom kraji nárok na skríningové mamografické vyšetrenie (pri zohľadnení 2-ročného skríningového intervalu) 38 870 žien vo veku 50-69 rokov. V Trnavskom kraji absolvovalo mamografické vyšetrenie 10 212 asymptomatických žien (t.j. žien bez príznakov ochorenia prsnej žľazy). Z toho bolo na skríningových mamografických pracoviskách v Trnave zrealizovaných 6 900 skríningových mamografií, čo hovorí o kvalite a efektivite práce skríningových mamografických pracovísk v Trnave. „Keďže počet asymptomatických žien, ktoré boli na mamografickom skríningovom vyšetrení predstavuje len približne ¼ cieľovej populácie Trnavského kraja, pripomíname všetkým ženám, ktoré sa ešte mamografického skríningu nezúčastnili, aby si nezabudli skontrolovať svoje zdravie skríningovou mamografiou. Môže im to zachrániť život aj dlhé roky kvalitného života,“ hovorí PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Mamografický skríning na Slovensku

Nárok na bezplatné mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 350 000 žien. V roku 2021 sa na Slovensku mamografického vyšetrenia celkovo zúčastnilo 142 121 žien, z toho však iba 90 131 nemalo žiadne príznaky. Zvyšok žien prišiel na vyšetrenie až z dôvodu nejakých ťažkostí. Počet žien, ktorým je ročne diagnostikovaná rakovina prsníka je viac ako  3000, z toho najviac (takmer polovica žien) je vo veku 50-69 rokov. Vďaka mamografickému skríningu až 40 % malignít bolo zachytených vo včasnom štádiu IA, kedy je možná prsník zachovávajúca operácia, liečba často nevyžaduje chemoterapiu a nedochádza k strate rokov života.

„Nízke číslo účasti na skríningovej mamografii je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti žien o zdravie jednak kvôli strachu zo samotného mamografického vyšetrenia, tiež kvôli obavám z jeho výsledku, čo môže prameniť z nedostatku užitočných informácií o skutočnom význame skríningového mamografického vyšetrenia. Preto sa v Národnom onkologickom inštitúte snažíme poskytovať verejnosti všetky dôležité a odborne garantované informácie na našej stránke www.onkokontrola.sk,“ hovorí MVDr. Jana Trautenberger-Ricová z Národného onkologického inštitútu.

Preverené skríningové mamografické pracoviská

Na Slovensku je 19 preverených pracovísk, ktoré poskytujú vysoký štandard vyšetrenia modernou digitálnou metódou. Vyšetrenie je bezbolestné a nie je nebezpečné. Skríningové pracoviská sa nachádzajú v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku, Malackách, Poprade, Prešove, Prievidzi, Ružomberku, Starej Ľubovni, Košiciach, Nitre, Trenčíne a Trnave.

„Mamografia je pokroková a mimoriadne úspešná metóda vyšetrenia prsníkov. Trnava,  navyše, disponuje dvoma! preverenými zdravotníckymi pracoviskami, ktoré nesú ocenenie Amazonka. Znamená to, že ide o pracovisko, ktoré využíva najmodernejšie postupy a prístroje v prevencii rakoviny prsníka,“ hovorí MUDr. Matej Rusina z Fakultnej nemocnice Trnava, jedného z ocenených pracovísk. Druhým je MRI, s.r.o., na Starohájskej ulici.