„Ja som už bola“ v Topoľčanoch

Osvetový projekt „Ja som už bola“ organizujú OZ Amazonky – člen medzinárodnej organizácie Europa Donna a Ružová stužka, n.f. Upozorňuje na potrebnú prevenciu rakoviny prsníka, spočívajúcu v zdravom životnom štýle (zdravá strava s prevahou ovocia a zeleniny,
abstinencia, dostatok zdravého pohybu, kontrola hmotnosti) a na pravidelné samovyšetrenie prsníkov spolu s pravidelnou účasťou na skríningovom mamografickom vyšetrení, tzv. OnkoKontrola. Cieľom je tiež prispieť k búraniu mýtov súvisiacich s týmto ochorením. Je to
ochorenie ako každé iné a dá sa liečiť aj vyliečiť, keď je zistené včas.

Deň zdravia sa uskutoční v Topoľčanoch v stredu 10. apríla 2024 na Námestí M. R. Štefánika od 9. do 17. hod. Vstup na podujatie je bezplatný. Okrem vzdelávania širokej verejnosti o prevencii rakoviny prsníkov, OnkoKontrole, mamografickom skríningu či správnej životospráve, budú ocenené dve preverené skríningové mamografické pracoviská pôsobiace v Topoľčanoch. Cenu Amazonka odovzdajú zástupkyne pacientskych združení preverenému skríningovému mamografickému pracovisku Mamografickej a sonografickej ambulancii MUDr. Lisánskej, ako aj pracovisku na Rádiodiagnostickom oddelení Nemocnice Topoľčany, a.s. Projekt finančne podporuje Národný onkologický inštitút z finančných zdrojov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Preverené skríningové mamografické pracoviská

Podpora skríningu, t.j. včasného odhalenia ochorenia je dôležitou súčasťou boja s rakovinou prsníka. Skríningová mamografia môže byť vykonávaná iba na preverených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré spĺňajú prísne požiadavky. Pracoviská po previerkach odporučila Komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Už 22 preverených skríningových mamografických pracovísk v 18 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym výsledkom. Zoznam preverených skríningových mamografických pracovísk vrátane kontaktov na objednanie sa na vyšetrenie pravidelne aktualizuje MZ SR na svojej webstránke: https://www.noisk.sk/mamografickepracoviska

Ženy v  každom kraji na Slovensku majú možnosť absolvovať skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov v niektorom z najmodernejších preverených skríningových mamografických pracovísk s vysokokvalitným mamografickým prístrojom aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a oznámením výsledku osobne, ihneď, vrátane možnosti konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej starostlivosti v prípade
potreby. Prísť môžu na dohodnutý termín aj bez žiadanky od lekára.

Mamografia zachraňuje životy

Celoplošný organizovaný skríningový program karcinómu prsníka (tzv. mamografický skríning) sa začal v septembri 2019 aktívnym pozývaním asymptomatických žien vo veku 50 – 69 rokov. Tieto ženy pozývajú ich zdravotné poisťovne podľa presne stanovených kritérií.
Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 360 000 žien. V roku 2023 absolvovalo na preverených skríningových mamografických pracoviskách skríningovú mamografiu viac ako 56 000 žien. Diagnostikovaných bolo 260
karcinómov prsníka. Hoci účasť na skríningovom mamografickom vyšetrení každým rokom rastie, stále zaostávame v medzinárodnom porovnávaní. Odborníci pripisujú toto nízke číslo nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj neopodstatnenému strachu z
mamografického vyšetrenia. „Cieľom mamografického skríningu, to znamená včasného zistenia najmenších ložísk onkoochorenia prsníka skríningovou mamografiou, je aspoň 70 % účasť žien vo veku 50 – 69 na skríningovom mamografickom vyšetrení. Takáto účasť by
zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 %, a zachránila by 300 životov ročne,“ hovorí MVDr. Jana Trautenberger-Ricová, riaditeľka Národného onkologického inštitútu.

Aká je realita na Slovensku?

Rakovina prsníka je najčastejší zhubný nádoru u žien na Slovensku. Každý rok je registrovaných viac ako 3 000 nových prípadov a ročne mu podľahne 900 žien. Skríningové mamografické vyšetrenie je najspoľahlivejšia metóda na odhaľovanie nádorov prsníka, pričom dávka ožiarenia pri vyšetrení neprekračuje odporúčanú bezpečnú úroveň.

„Ženy by sa nemali báť skríningového mamografického vyšetrenia pod dohľadom lekára a za využitia tej najmodernejšej techniky. Mali by mať obavy z nedôsledného sledovania vlastného zdravia. Každá žena si musí uvedomiť, že zdravie sa začína v jej vlastných rukách, a jej správanie sa je vzorom aj pre jej vlastné deti a vnúčatá. Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky totiž dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné, a zachránia mnohým roky kvalitného života,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, správkyňa Ružovej stužky a dodáva, že výhodou mamografického vyšetrenia je, že dokáže odhaliť ochorenie už o 3 – 5 rokov skôr, než by ložisko odhalilo bežné vyšetrenie u gynekológa pohľadom a pohmatom.

 

Topoľčianske pracoviská

Pre obyvateľky Topoľčian a blízkeho okolia sú k dispozícii dve preverené skríningové mamografické pracoviská.

O pracovisku Mamografická a sonografická ambulancia MUDr. Lisánska
Mamografická a sonografická ambulancia MUDr. Lisánskej je skríningovým mamografickým pracoviskom už od mája 2022. Špecializuje sa na komplexnú diagnostiku ochorení mliečnej žľazy, pracovisko je v prevádzke 14 rokov. Mamograficky a sonograficky vyšetria viac ako 6 tisíc žien ročne. Napriek neľahkej situácii, aká je v súčasnej dobe v ambulantnom sektore, chcú v práci venovanej zdraviu žien na kvalitnej úrovni pokračovať aj naďalej.

O pracovisku v Nemocnici Topoľčany, a.s.
Rádiodiagnostické oddelenie Nemocnice Topoľčany, a.s. vykonáva mamografické vyšetrenia prsníkov už od roku 1995. Skríningové mamografické vyšetrenia poskytuje v rámci národného organizovaného skríningového programu od októbra 2023. Za pár mesiacov
vyšetrilo pracovisko už viac ako 450 žien vo veku 50 – 69 rokov. Multidisciplinárny prístup a kvalifikovaný personál rádiologických technikov, sestier a lekárov špecialistov ponúka ženám aj pacientkam s ochoreniami prsníka promptnú a komplexnú starostlivosť.

Cena „Amazonka“ – aby zdravé ženy mohli ostať zdravými

Pacientske združenia OZ Amazonky, Europa Donna Slovakia a Ružová stužka n.f. venujú postupne už niekoľko rokov prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám ocenenie „Amazonka“ od žien, ktoré prežili rakovinu prsníka a rozumejú, aké dôležité je
zdravie, a preto pomáhajú zdravým ženám, aby zdravé zostali. Ocenenie Amazonka udelili už deviatim pracoviskám.

„Autorkou sošky Amazonky, ktorú dostane ocenené overené pracovisko, je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju oslovili natoľko, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako
symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka niekedy prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky bojujú o zdravie svoje aj všetkých žien Slovenska,“ vysvetľuje Dominika Kormanová, predsedníčka OZ Amazonky a dodáva: „Občianske združenie Amazonky už 10 rokov apeluje na všetky ženy, aby nepodceňovali prevenciu. Je dôležité, aby ženy vedeli, že pri návšteve lekára sú v dobrých rukách. Mnoho našich členiek je dôkazom, že mamografia má zmysel a môže zachraňovať životy.“

  • www.ozamazonky.sk
  • www.ruzovastuzka.sk
  • www.onkokontrola.sk
  • www.mamograf.sk

Kontakt pre médiá:
Katarína Gudiaková, Snowball Communications, gudiakova@snowball.sk, +421 903 605 329