Liečba ochorenia

O tom, ako bude vyzerať liečba pacientky - či jej súčasťou bude intravenózna chemoterapia, rádioterapia, hormonálna alebo biologická liečba - rozhoduje ošetrujúci onkológ. Riadi sa výsledkami z biopsie, z histologického rozboru nálezu po operácii a ďalšími vyšetreniami.

Onkológ tiež pacientke poskytne presné informácie o dôvodoch svojho postupu, zoznámi ju s potenciálnymi vedľajším účinkami, mal by odpovedať na akékoľvek jej otázky, prípadne odporučiť kontakt na psychológa alebo pacientsku organizáciu. Každý jeden pacient má liečbu nastavenú individuálne a „na mieru“. Nemá zmysel porovnávať vlastnú liečbu s postupom, akým liečia niekoho iného.

Chirurgická liečba

Cieľom operácie je odstránenie primárneho nádoru. Rozsah operácie sa určuje podľa štádia choroby.

Radiačná liečba

Radiačná liečba nasleduje po operáciách prsníkov, terapia sa aplikuje na zvyšný prsník.

Chemoterapia

Intravenózna liečba pomocou liekov a cytostatík, ktorá účinne bojuje proti nádorom.

Ďalšia liečba

Po absolvovaní liečby pacientky niekedy užívajú ďalšie lieky, ktoré zvýšia pravdepodobnosť, že sa choroba nevráti.