Slovník

A

Adjuvantná terapia – doplnková, medikamentózna terapia, ktorá nasleduje po primárnej terapii
Anamnéza – súbor údajov, ktoré sa získavajú z odpovedí pacienta na cielené otázky o chorobe, o zdravotnom stave pacienta a jeho rodinných príslušníkov
Axilárna disekcia – chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňujú lymfatické uzliny v oblasti pazuchy

B

Benígny nádor – nezhubný nádor, nerakovinový nádor
Biopsia – odobratie vzorky na mikroskopické vyšetrenie

C

Cytológia – skúmanie buniek odobratej vzorky tkaniva

D

Diagnóza – stanovenie ochorenia

E

Ekzém – začervenanie kože, zhrubnutie kože, často so svrbením a mokvaním
Expresia – vytlačenie

H

Histológia – mikroskopické skúmanie odobratého tkaniva
Hrčka – tumor, nádor

K

Karcinóm (carcinoma) – rakovina, zhubný nádor, malígny nádor
Klinické vyšetrenie – zber údajov, vyšetrenie orgánov
Kvadrantektómia – odstránenie časti prsníka

L

Lumpektómia – odstránenie samotného tumoru

M

Mamografia – natívna mamografia, röntgenologické vyšetrenie prsníkov zobrazujúce štruktúry prsníka
Metastáza – vznik nového ložiska rakoviny mimo základného ložiska rakoviny

N

Nádor – tumor, hrčka
Natívna mamografia – mamografia, vyšetrenie prsníkov pomocou rontgenového žiarenia
Nezhubný nádor – benígny nádor, nerakovinový nádor

P

Palpácia – vyšetrenie pomocou hmatu

R

Rakovina – karcinóm, zhubný nádor, malígny nádor

S

Sekrét – výtok

T

Tumor – nádor, hrčka

U

Ultrasonografia – vyšetrovacia metóda využívajúca odraz ultrazvukových vĺn

Z

Zhubný nádor – rakovina, karcinóm, malígny nádor