Mediátorka Soňa Ďurčová vstupuje na scénu práve vo chvíli, keď sa pacientovi minú sily. Napokon, má sa liečiť, nie behať po úradoch, dokazovať, že je vážne chorý, že často prišiel o príjem a naozaj naozaj naozaj potrebuje pomôcť! Úradníkov to, bohužiaľ, zaujíma zo všetkého najmenej. „Onkologická pacientka, hovorme jej napríklad Katka, sa o svojej diagnóze rakovina prsníka dozvedela v deň svojich päťdesiatych narodenín. Spočiatku sa zdalo, že ju dokáže zvládnuť ľahšie ako mnohí ostatní.

Mala vtedy partnera, ktorý ju práve v tejto vážnej chvíli požiadal o ruku,“ začína Soňa Ďurčová odvíjať príbeh jednej svojej klientky. „Vzali sa a prekonali spolu operáciu, chemoterapiu a ďalšiu liečbu. Dodnes sú spolu a sú šťastní.“Láska je zdrojom šťastia, no na chorobu, ktorá vstúpila do Katkinho života, bola krátka. Pred siedmimi rokmi sa rakovina objavila aj v jej hrubom čreve. K tomu sa pridala ťažká astma, vysoký krvný tlak a silná reuma. Sociálna poisťovňa jej síce schválila 80 % invaliditu a teda plný invalidný dôchodok, Katkin mesačný príjem je však aj tak len 265,90  €. Má vážne problémy s bežnými  činnosťami ako je obliekanie, jedenie príborom a hygiena, jej jemná motorika nefunguje ani zďaleka tak, ako u zdravých ľudí. Stará sa o ňu milujúci manžel, ale aj on je invalidný dôchodca. A perlička k tomu všetkému – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mu žiadosť o opatrovateľský príspevok zamietol!

Ako sa to dá riešiť?

„Museli sme sa aspoň raz osobne stretnúť. Katka bola nútená vziať si taxík, sama dnes nie je schopná prejsť viac ako dvadsať metrov,“ pokračuje Soňa Ďurčová. „Na základe dokumentov a podkladov, ktoré mi odovzdala, som spísala návrh odvolania. S ním som navštívila Katku u nej doma, aby mi ho podpísala, a vzápätí som sa postarala o to, aby bol čo najskôr na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Ľady sa konečne pohli a Úrad na základe odvolania priznal Katkinmu manželovi opatrovateľský príspevok vo výške 90 € mesačne.“

Áno, aj za takéto zrejmé a zdanlivo úplne jednoduché veci musíme my onkologickí pacienti často bojovať a vynakladať na to enormné množstvo síl. Preto si veľmi vážime, že existujú ľudia ako Soňa, ktorí vedia nielen usmerniť a poradiť, ale v mene pacienta aj väčšinu byrokratických povinností riešiť.

A úplne najviac sa tešíme zo šťastných koncov. 😊

Ak chcete podporiť túto službu pre onkologických pacientov, prispejte hoci len symbolickou sumou na náš projekt na stránkach Startlabu.

Ďakujeme. ♥♥