Pracuje ako psychológ v centre asistovanej reprodukcie Iscare Reprofit. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, štúdium ukončila v roku 1998. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru, ako dobrovoľník tiež pomáha pozostalým vyrovnávať sa so stratami a komplikovaným smútením. Spolupracuje nielen s naším Občianskym združením Amazonky, ale aj s Občianskym združením pacientov s dermatologickými malignitami.