Častou komplikáciou pretrvávajúcou aj roky býva aj opuch ruky, tzv. lymfedém. Ten sa nestratí „len tak“, ale vyžaduje špecifické procedúry poskytované kvalifikovaným odborníkom. S OZ Amazonky spolupracuje PhDr. Tatiana Simona Démová, absolventka strednej zdravotnej školy aj vysokej školy zdravotníctva. Má 18-ročnú prax ako zdravotná sestra na lôžku na traumatológii aj onkológii. V roku 2002 založila štúdio Onyyx, v ktorom sa venuje masážam a aj odbornej školiacej činnosti. Získala akreditáciu Ministestva školstva SR na masérske kurzy, prostredníctvom ktorých odovzdáva odborné vedomosti a skúsenosti budúcim masérom, aj tým, ktorí sa venujú špeciálne lymfomasážam. Vďaka vysokej úrovni svojej práce získala hodnotenie ako medzinárodný lektor asociácie IES (International Education Society). Prax s lymfodrenážnou masážou má od roku 2004, keď absolvovala štúdium u MUDr. Miroslava Bechyňu, zakladateľa českej lymfológie. Kurz lymfotapingu absolvovala u MUDr. Reného Vlasáka v Centre preventívnej medicíny v Prahe. Tatiana Simona Démová je členkou lymfologickej spoločnosti Českej lekárskej komory J. E. Purkyňu v Prahe a pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných lymfologických kongresov.

Registrované členky OZ Amazonky z Bratislavy a okolia sa môžu na lymfomasáž objednávať cez tieto kontakty:

Tatiana Simona Démová

Liptovská 2

821 08 Bratislava

mail: onyyx@centrum.sk

mobil: 0903 233 486

www.masaze-onyyx.sk