Nič z toho nie je nemožné. Veď často akoby nám choroba práve to chcela povedať. A veľmi razantne, aby sme si uvedomili, že žiť pokojne, zdravo a šťastne nie je fráza. Že sa to dá, ak budeme svoj život manažovať iným spôsobom. Prehodiť výhybku môže práve kouč. S radosťou oznamujeme všetkým registrovaným členkám Občianskeho združenia Amazonky, že od septembra sme nadviazali spoluprácu s certifikovanou koučkou Mariannou Richtárikovou. Ak s touto metódou nemáte zatiaľ skúsenosti a neviete si úplne presne predstaviť, čo znamená koučovanie, možno vám pomôžu jej odpovede na základné otázky.

Kedy má zmysel obrátiť sa na kouča?

Vtedy, ak vo svojom živote chcete niečo zmeniť a veríte, že to zmeniť viete. Kouč vám pomôže ujasniť si, čo naozaj chcete,  čo má pre vás význam a ako dosiahnete spokojnosť. Môže vás podporiť pri rozhodovaní, či urobiť alebo neurobiť zásadnú životnú zmenu, pomáha rozvíjať dôveru vo vlastné schopnosti.

Čo to koučing vlastne je a aký je rozdiel medzi prácou kouča a prácou psychológa?

Kouč nevie ani zďaleka riešiť takú širokú škálu problémov ako psychológ. Nedokáže pracovať s depresiami, závislosťami či mnohými inými ťažkými emočnými stavmi. Kouč je „len“ sprievodca klientovým myšlienkovým svetom, pomáha mu preskúmať a uvedomiť si vlastné želania či motivácie a robiť rozhodnutia. Ak si uvedomujete, že niečo (postoj, práca, spôsob života, konkrétny cieľ) je vo vašich rukách a viete s tým niečo robiť, má pre vás zmysel využiť spoluprácu s koučom. Koučovanie je profesionálne partnerstvo s klientom v kreatívnom procese, ktorý ho inšpiruje zvyšovať vlastný potenciál. Kouč rešpektuje, že každý človek je najlepším odborníkom na svoj život. Preto neradí, ale pomáha preskúmať akýkoľvek problém, uvedomiť si, čo klient vlastne chce, či to vôbec chce, prečo to chce, ako to môže dosiahnuť a vedie ho po krokoch k cieľu.

Aký priebeh má stretnutie s koučom?

Trvá maximálne 90 minút. Na začiatku prvého stretnutia sa uskutoční tzv. predkoučovací rozhovor, v ktorom vysvetlím, čo je koučing a potom sa už len rozprávame. Klient by mal vedieť pomenovať témy, ktoré chce riešiť. Na začiatok ich môže navrhnúť niekoľko, a potom spomedzi nich vybrať tú, ktorou chce začať. Môže sa stať, že zo začiatku je téma veľmi široká, potrebujeme ju preto zúžiť na konkrétny problém, aby nebola príliš abstraktná. Ten začneme skúmať. Celá metóda je zameraná na riešenie. Kouč nezískava informácie pre seba a nenavrhuje riešenia. Pomáha klientovi uvedomiť si východiská a motivácie a na ich základe dospieť k vlastnému riešeniu. Rozhovor by sa mal končiť akciou. Jasnou odpoveďou na otázku, čo urobí klient ako prvé a kedy to urobí. Niekedy úplne stačí jedno stretnutie s klientom a na ňom rozlúskneme jednu konkrétnu vec. Pri širších témach má zmysel stretnúť sa opakovane.

 Aký efekt môže mať koučing pre niekoho, kto prekonal onkologické ochorenie alebo sa práve lieči?

Dlhodobé ochorenie stavia ľudí do nových situácií, ovplyvňuje zásadným spôsobom ich životy a vzťahy, stavia ich pred mnohé rozhodnutia. Koučing je jedna z možností, ako si utriediť myšlienky a urobiť rozhodnutia. Je to práve kouč, kto môže klientovi poskytnúť odstup a pomôcť hľadať vlastné zdroje.

Kedy sa dá koučing označiť za úspešný?

Nuž, ak je klient spokojný, ak rozhovor posilní jeho sebadôveru, keď si ujasní, čo chce, verí, že to zvládne a už sa teší, ako sa do toho pustí. 😊 Ale aj keď si iba povie, že to bolo fajn a chce prísť znova, aby sa o sebe dozvedel ešte viac.

Ak vás téma koučingu zaujala a chceli by ste túto novinku v našej ponuke využiť, zatelefonujte na číslo uvedené nižšie alebo napíšte na mail. Na stretnutia s koučkou Mariannou Richtárikovou sú k dispozícii priestory OZ Amazonky na Námestí SNP 13 v Bratislave, no dohodnúť sa môžete aj na inom mieste, ktoré vám vyhovuje.

Mobil: 0908 777 191

e-mail:  rok.amazonky@gmail.com

              marianna.richtarikova@gmail.com