Už v prvých rokoch fungovania dokázali Amazonky, na čele s prvou predsedníčkou Mirinou Hochelovou vytvoriť pre svoje členky ponuku najdôležitejších podporných služieb, vrátane psychologickej a sociálno-právnej pomoci, špecializovaného cvičenia či lymfomasáží. „Amazonky začali ako ambasádorky ťažkej témy rakoviny na besedách v nemocniciach, školách, vo firmách hovoriť o tom, čo so sebou toto ochorenie prináša a aká dôležitá je pri ňom podpora a spolupatričnosť,“ hovorí Eva Bacigalová,  druhá predsedníčka OZ Amazonky.

Osveta, pomoc, prevencia

Spoluzakladateľka Amazoniek MVDr. Markéta Derdáková, PhD. preštudovala zahraničné zdroje,  prelúskala množstvo vedeckých publikácií a na Slovensko doniesla a dodnes prináša najnovšie aktuality z výskumu a vývoja liečby karcinómu prsníka. Ako sama potvrdzuje: „Vo svete denne pribúdajú inovácie v oblasti výskumu karcinómu prsníka, je to fascinujúce úsilie tisícov vedcov, ktorí pracujú na odhaľovaní tajomstiev záchrany života pacientiek s touto diagnózou – v mnohých civilizovaných krajinách najčastejšou onkologickou diagnózou u žien. Sme hrdé, že práve Amazonky mnohé z týchto informácií šíria spolu s nádejou ďalším slovenským ženám.“

Edukácia, liečba

Za desať rokov svojho fungovania sa aktivity Amazoniek v podobe lokálnych pobočiek rozšírili do všetkých častí Slovenska. Aktuálne je v združení 539 členiek, pričom len v roku 2023 pribudlo 217 osôb. Bratislava združuje približne pätinu zo všetkých členiek, k dnešnému dňu ich v hlavnom meste registrujú 115. Členky občianskeho združenia sú si navzájom oporou v náročných fázach liečby, poskytujú pacientske poradenstvo čerstvo diagnostikovaným, dbajú na vlastnú fyzickú aj psychickú pohodu s cieľom vrátiť sa čo najskôr do formy, do práce a ku svojim koníčkom. „Prítomnosť inej ženy, ktorá si rakovinou prsníka prešla je v čase diagnózy najdôležitejšia – práve pocit, že „nie som v tom sama“, je v tomto náročnom období veľmi kľúčový pre psychiku a následné zvládanie liečby,“ potvrdzuje nenahraditeľnú úlohu združenia Dominika Kormanová. Na facebookovej podpornej skupine Amazonky: poradňa je aktuálne viac ako 1300 členov, ktorí si medzi vzájomne medzi sebou zdieľajú skúsenosti.

OZ Amazonky pravidelne poskytuje sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc, organizuje relaxačné víkendy v kúpeľoch či nordic walkingové pobyty. Amazonky podporujú zdravý životný štýl a športové aktivity. V roku 2023 organizovali pri príležitosti Ružového októbra charitatívne golfové podujatie s cieľom edukovať širokú verejnosť o dôležitosti prevencie. „Osvetové akcie tohto typu považujeme za dôležité, keďže nabádajú spoločnosť k účasti na preventívnych prehliadkach. Osobná účasť pacientiek na akciách, ich sila a odhodlanie môže byť motiváciou a inšpiráciou aj pre ľudí bez osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením,“ vysvetľuje Dominika Kormanová. Amazonky sa neboja dávať si čoraz vyššie a náročnejšie ciele.  V septembri 2023 dosiahli na svoj zatiaľ najvyšší vrchol. Šesť Amazoniek, bývalých onkologických pacientiek, vystúpilo v sprievode dvoch horských vodcov až na vrchol Gerlachovského štítu. Dokázali tak napriek ťažkej diagnóze sprevádzanej bolestivou liečbou a mnohými vedľajšími účinkami zahnať predsudky, že onkologickým ochorením sa život končí.

Spolupráca so zdravotníkmi

Vynikajúca je spolupráca Amazoniek s lekármi, plastickými chirurgami, rádiológmi, gynekológmi a predovšetkým onkológmi. Lekári vítajú možnosť, že majú kam nasmerovať novodiagnostikované pacientky po pomoc a podporu i osvetové akcie na posilnenie povedomia o život zachraňujúcom skríningu. Často spoločne vystupujú na tlačových konferenciách, v médiách, besedách.

„My vieme poskytnúť modernú liečbu podľa aktuálnych štandardných diagnostických a terapeutických postupov, k prekonaniu ochorenia je nevyhnutná i spolupráca pacienta a jeho pozitívne psychické nastavenie, v tom nám komunita Amazoniek veľmi pomáha,“ víta aktivity OZ   MUDr. Miroslava Malejčíková, klinická onkologička.

Budúcnosť Amazoniek

Po rokoch spolupráce sa OZ stalo plnohodnotným členom Europa Donna – Európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka. Slovensko tak bude môcť hlasovať a rozhodovať o záležitostiach, ktoré sa prerokúvajú na úrovni EÚ. Vďaka členstvu budú Amazonky participovať na medzinárodných kampaniach a prinášať aktuálne informácie na Slovensko.

OZ sa neprestáva rozvíjať a smeruje k ďalším novým vrcholom. Zaväzuje sa pokračovať v poskytovaní pomoci, pretože počet žien, ktoré potrebujú podporu, neustále rastie. Ich neochvejná snaha poskytovať nádej ženám postihnutým onkologickým ochorením jasne naznačuje, že ich misia bude pokračovať aj v budúcnosti. Slávnostné stretnutie Amazoniek k desiatemu výročiu vzniku OZ podporila svojim láskavým príhovorom i prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.

(zdroj fotografií: Táňa Tanícia, NOI, Ľubomíra Adamčiová)